Privacy regelement

WellnessPraktijk Ixchel vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WellnessPraktijk Ixchel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Contactgegevens van de klant via ons Online boekingsysteem
– Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben

WellnessPraktijk Ixchel verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het maken van een online boeking in ons reserveringssysteem
  • Het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief
  • Het afhandelen van uw betaling
    Om te controleren of u reeds betaald heeft
  • WellnessPraktijk Ixchel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

WellnessPraktijk Ixchel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

WellnessPraktijk Ixchel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

WellnessPraktijk Ixchel gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkixchel.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WellnessPraktijk Ixchel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.praktijkixchel.nl
WellnessPraktijk Ixchel
Tolweg 14
2042 EL Zandvoort
Tel. 06-39486806

Beveiliging

WellnessPraktijk Ixchel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkixchel.nl

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@praktijkixchel.nl.

Zandvoort mei 2018

Reacties zijn uitgeschakeld.